Betalningsuppgifter

Plusgironummer: 42 78 71 - 9
Swishnummer: 1234674354

Medlemsavgift för alla tränande per kalenderår är: 250:-
Betalas vid årets början eller senare om man börjar på höstterminen.

Träningsavgift för vuxna(13 år och upp) per halvår är: 1000:-

Träningsavgift för barn(Till och med 12 år) per termin är: 450:-
Vi följer skolterminerna.

OBS!
Ange namn och personnummer vid betalning

Skicka gärna uppgift om adress och telefonnummer (hem och mobil) till
info@eskk.nu